Lietuvos vertimų biurų konferencija

Kasmet rudenį Lietuvos vertimų biurų asociacija (LVBA) organizuoja Lietuvos vertimų biurų konferenciją arba diskusijų forumą.

Renginys skiriamas visų Lietuvos vertimų biurų vadovams ir jų atstovams.

Renginio metu apžvelgiamos vertimų rinkos naujienos ir tendencijos, diskutuojama, keičiamasi vertimų biurams aktualia informacija, pranešimus skaito autoritetingi verslo ir mokslo sričių atstovai.

Jei pageidaujate daugiau informacijos, prašome kreiptis į mus.

***

Tarptautinis vertimo paslaugų standartas ISO 17100

2015 m. gegužės 1 d. išleistas naujas pasaulinis vertimo paslaugų kokybės standartas ISO 17100:2015 (Translation services — Requirements for translation services), skirtas vertimo įmonėms. Standartas išsamiai reglamentuoja vertimo procesą nuo užsakymo priėmimo iki atidavimo klientui. Šio proceso esmė – visus vertėjų išverstus tekstus turi redaguoti kitas asmuo, t. y. redaktorius arba kitas vertėjas, o visą procesą turi prižiūrėti projektų vadovas. Standarte taip pat nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai visiems šio proceso dalyviams.

Užsakymo vykdymo eiga pagal ISO 17100 standartą

Enquiry – Kliento užklausa
|
Quotation – Kainos pasiūlymas
|
Client-TSP agreement – Sutartis tarp kliento ir vertimo paslaugų teikėjo
|
Handling of Project-related client information – Su projektu susijusios kliento informacijos tvarkymas
|
Project preparation – Projekto parengimas
|
Translation – Vertimas
|
Check – Tikrinimas (vertėjas skaito ir tikrina savo vertimą)
|
Revision – Redagavimas (redaguoja kitas asmuo, t. y. kitas vertėjas arba kalbos redaktorius; turimas omeny dvikalbis redagavimas – lyginant išverstą tekstą su originalu)
|
Review – Peržiūra (peržiūrėti galėtų, pvz., kalbos redaktorius arba vertėjas; turimas omeny vienkalbis redagavimas, peržiūrint tik išverstą tekstą – neprivalomas etapas)
|
Proofreading – Korektūra (spaudos klaidų taisymas prieš spausdinant – neprivalomas etapas)
|
Final verification and release – Galutinė patikra ir atidavimas (atlieka projektų vadovas)
|
Feedback – Atsiliepimai (kliento atsiliepimai ir pastabos)
|
Closing administration – Projekto užbaigimas 

Šis ISO 17100:2015 standartas parengtas remiantis Europos vertimo paslaugų standartu EN 15038:2006, todėl iš esmės jie skiriasi nedaug, vartojama ta pati terminija ir aprašomi tokie patys procesai.

***

Kaip į lietuvių kalbą versti anglišką žodį post-editor?

Lietuviškas atitikmuo – postredaktorius. Tai mašininio vertimo redaktorius, t. y. asmuo, redaguojantis mašininį vertimą. Mašininis vertimas dar vadinamas automatiniu vertimu.

Terminas postredagavimas (angl. post-edit, post-editing) teikiamas „Informacijos terminų žodyne“ (1993) (kompiuteriu parengto (apdoroto) teksto taisymas (pvz., mašininio vertimo sistemose) ir vėliau išleistuose terminų žodynuose, pvz., „Lietuvių–anglų–rusų–vokiečių kalbų informatikos terminų žodyne“ (1997). Galima vartoti ir veiksmažodį postredaguoti

Taigi:

post-editor – postredaktorius

post-edit – postredaguoti

post-editing – postredagavimas

2015 m. gegužės 19 d. išleistas tarptautinis mašininio vertimo standartas ISO/DIS 18587 (Translation services — Post-editing of machine translation output — Requirements). 

***

Lietuvos vertėjų forumas

Tarptautinės vertėjų dienos proga Lietuvos vertimų biurų asociacija sukūrė forumą visiems Lietuvos vertėjams: laisvai samdomiems vertėjams, redaktoriams, vertimų biurams, studentams, dėstytojams – visiems teikiantiems arba ketinantiems teikti vertimo paslaugas. Kviečiame išreikšti savo nuomonę įvairiais visiems vertėjams rūpimais klausimais, diskutuoti apie terminiją, naujadarus, dalytis vertimo patirtimi, teikti pasiūlymus dėl naujų terminų vertimo ar tiesiog klausti kolegų nuomonės: https://www.facebook.com/verteju.forumas

Internetinis Lietuvos vertimų biurų forumas

LVBA yra sukūrusi internetinį Lietuvos vertimų biurų forumą, skirtą vertimų biurams keistis aktualia informacija. Jei pageidaujate prisijungti prie šio forumo, prašome kreiptis į mus.

***

LVBA rekomendacija: standartinis puslapis – 1500 ženklų be tarpų arba 250 žodžių remiantis originaliu tekstu

Lietuvos vertimų biurų asociacijos atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje šiuo metu taikoma net 10 skirtingų vertimo raštu kiekio apskaitos matavimo vienetų arba, tiksliau tariant, dažniausiai taikomas matavimo vienetas sutartinis / standartinis puslapis apibrėžiamas skirtingu skaičiumi ženklų arba žodžių. Bendros vertimų raštu apskaitos sistemos nebuvimas sudaro nepatogumų klientams, norintiems palyginti skirtingų paslaugos teikėjų kainas ir kartu kelia klientų nepasitikėjimą pačiu sektoriumi, mažina jo prestižą, Be to, tai rodo vertimų sektoriaus nebrandumą. 

Reaguodama į tai Lietuvos vertimų biurų asociacija teikia rekomendaciją Lietuvos vertimų biurams suderinti savo pozicijas ir suvienodinti matavimo vienetus. Kadangi Lietuvoje vyraujantis matavimo vienetas yra įvairiu ženklų skaičiumi apibrėžtas puslapis, rekomenduojame vertimų raštu kiekio apskaitai ir toliau naudoti sutartinį / standartinį puslapį, tačiau jį apibrėžti suvienodintu ženklų skaičiumi – 1500 ženklų be tarpų. Šio dydžio sutartinis / standartinis puslapis pasirinktas todėl, kad būtent tokio dydžio puslapį savo apskaitai atlikti naudoja Europos Sąjungos institucijos. Be to, reaguodami į tai, kad pasaulyje labiausiai paplitęs vertimų kiekio apskaitos matavimo vienetas yra žodis ir kad kai kurios vertimo ir teksto apdorojimo programos apskaitą atlieka tik žodžiais, standartiniu / sutartiniu puslapiu taip pat rekomenduojame laikyti 250 žodžių

Lietuvos vertimų biurų asociacija rekomenduoja vertimo raštu kiekio apskaitą atlikti remiantis originalaus teksto ženklų / žodžių skaičiumi (kai tai įmanoma) ir taip sudaryti sąlygas klientui ir vertėjui iš anksto susipažinti su paslaugos kaina. Taip bus išvengta nemalonių situacijų, kai išversto teksto kaina klientui gali pasirodyti pernelyg didelė.

***

Kada reikalingas notarinis vertimų patvirtinimas?

Dažnai klientai kreipiasi į vertimų biurus prašydami patvirtinti atliktą vertimą. Patvirtinimas gali būti notarinis arba vertimų biuro. Pakankamai dažnai iškyla klausimas, ar būtinas notarinis patvirtinimas, o galbūt užtektų vertimų biuro antspaudo ir vertėjo parašo.

Lietuvos vertimų biurų asociacija atliko Lietuvos įstaigų apklausą siekdama išsiaiškinti, kurios įstaigos reikalauja notarinio patvirtinimo. Apklausos rezultatus apibendrinome lentelėje:

Įstaigos, kurios pageidauja notarinio vertimų patvirtinimo

Įstaigos, kurioms užtenka vertimų biuro patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Turto vertinimo priežiūros tarnyba
Studijų kokybės vertinimo centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Vidaus reikalų ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
Sodra
Valstybinė ligonių kasa
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Atominės energetikos saugos inspekcija
 

Aplinkos apsaugos agentūra
Generalinė prokuratūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Teismai
Audito ir apskaitos tarnyba
Lietuvos darbo birža
Valstybinė darbo inspekcija
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Susisiekimo ministerija
Ūkio ministerija
Registrų centras
Muitinė
Mokesčių inspekcija
Sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos bankas
Nacionalinė mokėjimų agentūra
Kultūros ministerija
Turto bankas
Duomenų apsaugos inspekcija
Policijos departamentas
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
Geologijos tarnyba
Patentų biuras
Gyventojų registrų centras
Vilniaus miesto savivaldybė
Seniūnijos
JAV ambasada Lietuvoje
Vilniaus universitetas
Santariškių klinikos
Bažnyčios
Civilinės metrikacijos skyrius
Migracijos tarnyba

 Pastaba. Šis įstaigų sąrašas, parengtas pagal įstaigų atstovų atsakymus, yra tik informacinio pobūdžio, nebaigtinis, todėl pateikiami duomenys gali neatitikti tikrovės. Kiekviena įstaiga priima sprendimus dėl vertimų tvirtinimo savo nuožiūra, atsižvelgdama į konkrečią situaciją.

Patarimai klientams

  1. Dėl vertimo patvirtinimo visais atvejais paklausti įstaigos, kuriai bus pristatytas išverstas dokumentas: ar būtinas notarinis, ar užtenka vertimų biuro patvirtinimo.

  2. Jeigu vertimas, ypač asmens dokumentų vertimas, bus naudojamas užsienio valstybėje, rekomenduojama vertimą patvirtinti notariškai.

  3. Legalizuojant dokumentus Užsienio reikalų ministerijoje būtinas herbinis antspaudas, kurį turi notaras, todėl notarinis patvirtinimas yra būtinas. 

  4. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos teismai, Civilinės metrikacijos skyrius, Registrų centras nereikalauja notarinio vertimų patvirtinimo.

  5. Primename, jog notaras netvirtina vertimo tikrumo ar kokybės, o tik vertėjo parašą. Todėl, Lietuvos vertimų biurų asociacijos nuomone, dauguma atvejų turėtų pakakti vertimų biuro patvirtinimo, išskyrus legalizuojant dokumentus ar kitais išimtiniais atvejais.

***
VERTIMŲ BIURŲ ASOCIACIJA, juridinio asmens kodas 302479335, buveinės adresas Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, praneša, kad keičiamas asociacijos pavadinimas į LIETUVOS VERTIMŲ BIURŲ ASOCIACIJA.
 
 
Nariai