Lietuvos vertimų biurų asociacija įsteigta 2010 metais.
 
Asociacijos nariai:
UAB „Adjutor“, UAB „AirV“, UAB „Baltijos vertimai“, UAB „Diskusija“, UAB „Eurotradus“, UAB „Laraneda“, UAB „Lingvobalt“, UAB „Metropolio vertimai“.
 
Asociacija įsteigta dėl kelių svarbių priežasčių, iš kurių svarbiausios šios: 1) bendrų standartų (kokybės, paslaugų teikimo ir kt.) stygius Lietuvos vertimų rinkoje; 2) rinkos dalyvių izoliacija, užkertanti kelią kartu spręsti bendras problemas ar įgyvendinti bendrus visiems rinkos dalyviams aktualius projektus; 3) galimybės atstovauti Lietuvos vertimų biurų interesams kitose valstybėse ir tarptautinėse organizacijose nebuvimas; 4) nepakankamas bendrasis supratimas apie vertimus.
 
Dėl pirmiau įvardytų priežasčių pagrindiniai Asociacijos tikslai yra šie:
- palaikyti nuolatinius tarpusavio ryšius, keistis informacija ir patirtimi bei teikti pagalbą asociacijos nariams;
- kurti ir tobulinti bendrus vertimo paslaugų teikimo bei vertimo paslaugų kokybės užtikrinimo principus; 
- gerinti Asociacijos narių teikiamų vertimo paslaugų kokybę, diegiant bendrus geriausios praktikos principus, organizuojant mokymus ir kt.; 
- populiarinti vertimo paslaugas ir gerinti bendrąjį supratimą apie vertimų industriją;
- atstovauti Lietuvos valstybės ir Lietuvos vertimų biurų interesams kitose valstybėse ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauti šių tarptautinių organizacijų veikloje kaip oficialus Lietuvos atstovas.
 
Siekdama šių tikslų Asociacija 2010 metais paruošė Asociacijos nariams galiojantį Etikos kodeksą, sukūrė visuotinai priimtas vertimo paslaugų kokybės normas įkūnijantį Kokybės standartą, kurio privalu laikytis visiems Asociacijos nariams, ir aiškiai apibrėžė paties vertimo sąvoką bei su vertimu susijusius klausimus.
 
Lietuvos vertimų biurų asociacija visuomet atvira naujiems nariams. Kreipkitės ir jūsų kandidatūra bus apsvarstyta.
 

  

 

Nariai