Lietuvos vertimų biurų asociacija įsteigta 2010 metais.

Asociacija įsteigta dėl kelių svarbių priežasčių, iš kurių svarbiausios šios: 1) bendrų standartų (kokybės, paslaugų teikimo ir kt.) stygius Lietuvos vertimų rinkoje; 2) rinkos dalyvių izoliacija, užkertanti kelią kartu spręsti bendras problemas ar įgyvendinti bendrus visiems rinkos dalyviams aktualius projektus; 3) galimybės atstovauti Lietuvos vertimų biurų interesams kitose valstybėse ir tarptautinėse organizacijose nebuvimas; 4) nepakankamas bendrasis supratimas apie vertimus.

Dėl pirmiau įvardytų priežasčių pagrindiniai Asociacijos tikslai yra šie:

  • palaikyti nuolatinius tarpusavio ryšius, keistis informacija ir patirtimi bei teikti pagalbą asociacijos nariams;
  • kurti ir tobulinti bendrus vertimo paslaugų teikimo bei vertimo paslaugų kokybės užtikrinimo principus;
  • gerinti Asociacijos narių teikiamų vertimo paslaugų kokybę, diegiant bendrus geriausios praktikos principus, organizuojant mokymus ir kt.;
  • populiarinti vertimo paslaugas ir gerinti bendrąjį supratimą apie vertimų industriją;
  • atstovauti Lietuvos valstybės ir Lietuvos vertimų biurų interesams kitose valstybėse ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauti šių tarptautinių organizacijų veikloje kaip oficialus Lietuvos atstovas.

Siekdama šių tikslų Asociacija 2010 metais paruošė Asociacijos nariams galiojantį Etikos kodeksą, sukūrė visuotinai priimtas vertimo paslaugų kokybės normas įkūnijantį Kokybės standartą, kurio privalu laikytis visiems Asociacijos nariams, ir aiškiai apibrėžė paties vertimo sąvoką bei su vertimu susijusius klausimus.

Misija

Stiprinti vertimo paslaugų įmonių pozicijas Lietuvoje užtikrinant aukštos kokybės paslaugas ir ugdyti bendradarbiavimo bei savitarpio pasitikėjimu pagrįstus vertimo paslaugų įmonių santykius su klientais ir vertėjais.

Vizija

Tapti stipria organizacija, atstovaujančia vertimo paslaugų įmonių interesams valstybinėse institucijose, vienijančia klientų pasitikėjimo vertas, skaidrias ir į tikslą orientuotas įmones, besirūpinančias vertimų industrijos Lietuvoje kokybe.

Asociacijos nariai:

Adjutor vertimų biuras
AirV vertimų biuras
Baltijos vertimai
Diskusija vertimų biuras
Eurotradus
Lingvobalt
Metropolio vertimai

Kokybės standartas

Asociacijos Kokybės standarto tikslas – užtikrinti, kad Asociacijos narių teikiamos vertimo paslaugos kiek įmanoma geriau atitiktų pagrįstus kliento lūkesčius ir reikalavimus.

Etikos kodeksas

Lietuvos vertimų biurų asociacijos nariai privalo palaikyti sąžiningus ir objektyvius santykius su visais buvusiais ar esamais klientais, vertėjais, kitais nariais ir visuomene.