Dažnai klientai kreipiasi į vertimų biurus prašydami patvirtinti atliktą vertimą. Patvirtinimas gali būti notarinis arba vertimų biuro. Neretai iškyla klausimas, ar būtinas notarinis patvirtinimas, o galbūt užtektų vertimų biuro antspaudo ir vertėjo parašo.

Patarimai klientams

  1. Dėl vertimo patvirtinimo visais atvejais patartina klausti įstaigos, kuriai bus pateiktas išverstas dokumentas: ar būtinas notarinis, ar užtenka vertimų biuro patvirtinimo. Atkreipiame dėmesį, kad daugelis Lietuvoje esančių valstybinių įstaigų nereikalauja notarinio patvirtinimo.
  2. Notaras paprastai liudija tik vertėjo parašo, o ne vertimo tikrumą. Jei reikalingas notaro patvirtinimas, vertimų biurui būtina pateikti originalų dokumentą arba notaro patvirtintą dokumento nuorašą, prie kurio bus rišamas vertimas. Dažnai vertimų biurai teikia ir dokumento nuorašo notarinio patvirtinimo paslaugą. Būtina žinoti, kad notaras tvirtina tik oficialių dokumentų nuorašus. Oficialus dokumentas privalo turėti pavadinimą, jame turi būti nurodyta jį išdavusi institucija, turi būti atitinkamos institucijos antspaudas, dokumentą išdavusio asmens parašas, dokumento išdavimo data ir numeris (jei dokumentas susideda iš dviejų ar daugiau lapų, jie turi būti susiūti ir patvirtinti antspaudu bei parašu).
  3. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma, vadinamąja Apostille (jei šalis prisijungusi prie Hagos konvencijos) arba legalizuoti (jei šalis neprisijungusi prie Hagos konvencijos), išskyrus kai kurių šalių (pvz., Latvijos) išduotus dokumentus. Tiek legalizavimo, tiek apostilizavimo esmė ta pati – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dėl visų su notariniu tvirtinimu susijusių klausimų patartina kreiptis į vertimų biuro atsakingą darbuotoją.
  4. Jeigu oficialių dokumentų vertimas bus naudojamas užsienio valstybėje, rekomenduojama priimančiosios organizacijos pasiteirauti, ar reikalingas notarinis tvirtinimas ir dokumento tvirtinimas pažyma (Apostille). Pažyma (Apostille) gali būti tvirtinamas originalus dokumentas, notaro patvirtintas dokumento nuorašas ir vertimas, kai prieš tai vertėjo parašo ar vertimo tikrumą patvirtino notaras.
  5. Išimtiniais atvejais pats notaras gali paliudyti vertimo tikrumą. Tačiau tai jis daro tik tuomet, kai pats moka abi kalbas, t. y. originalaus ir išversto teksto kalbas.

Daugiau informacijos apie notarinį tvirtinimą, dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) ir dokumentų legalizavimą rasite Notarų rūmų ir Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėse.

Lietuvos vertimų biurų asociacijos nuomone, daugeliu atvejų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje pakanka vertimų biuro patvirtinimo. Todėl visada siūlome tiksliai išsiaiškinti, koks tvirtinimas reikalingas – taip sutaupysite laiko ir pinigų.