Lietuvos vertimų biurų asociacijos atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje šiuo metu taikoma net 10 skirtingų vertimo raštu kiekio apskaitos matavimo vienetų arba, tiksliau tariant, dažniausiai taikomas matavimo vienetas sutartinis / standartinis puslapis apibrėžiamas skirtingu skaičiumi ženklų arba žodžių. Bendros vertimų raštu apskaitos sistemos nebuvimas sudaro nepatogumų klientams, norintiems palyginti skirtingų paslaugos teikėjų kainas ir kartu kelia klientų nepasitikėjimą pačiu sektoriumi, mažina jo prestižą, Be to, tai rodo vertimų sektoriaus nebrandumą.

Reaguodama į tai Lietuvos vertimų biurų asociacija teikia rekomendaciją Lietuvos vertimų biurams suderinti savo pozicijas ir suvienodinti matavimo vienetus. Kadangi Lietuvoje vyraujantis matavimo vienetas yra įvairiu ženklų skaičiumi apibrėžtas puslapis, rekomenduojame vertimų raštu kiekio apskaitai ir toliau naudoti sutartinį / standartinį puslapį, tačiau jį apibrėžti suvienodintu ženklų skaičiumi – 1500 ženklų be tarpų. Šio dydžio sutartinis / standartinis puslapis pasirinktas todėl, kad būtent tokio dydžio puslapį savo apskaitai atlikti naudoja Europos Sąjungos institucijos. Be to, reaguodami į tai, kad pasaulyje labiausiai paplitęs vertimų kiekio apskaitos matavimo vienetas yra žodis ir kad kai kurios vertimo ir teksto apdorojimo programos apskaitą atlieka tik žodžiais, standartiniu / sutartiniu puslapiu taip pat rekomenduojame laikyti 250 žodžių.

Lietuvos vertimų biurų asociacija rekomenduoja vertimo raštu kiekio apskaitą atlikti remiantis originalaus teksto ženklų / žodžių skaičiumi (kai tai įmanoma) ir taip sudaryti sąlygas klientui ir vertėjui iš anksto susipažinti su paslaugos kaina. Taip bus išvengta nemalonių situacijų, kai išversto teksto kaina klientui gali pasirodyti pernelyg didelė.