2015 m. gegužės 1 d. išleistas naujas pasaulinis vertimo paslaugų kokybės standartas ISO 17100:2015 (Translation services — Requirements for translation services), skirtas vertimo įmonėms. Standartas išsamiai reglamentuoja vertimo procesą nuo užsakymo priėmimo iki atidavimo klientui. Šio proceso esmė – visus vertėjų išverstus tekstus turi redaguoti kitas asmuo, t. y. redaktorius arba kitas vertėjas, o visą procesą turi prižiūrėti projektų vadovas. Standarte taip pat nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai visiems šio proceso dalyviams.

Užsakymo vykdymo eiga pagal ISO 17100 standartą

  • Enquiry – Kliento užklausa
  • Quotation – Kainos pasiūlymas
  • Client-TSP agreement – Sutartis tarp kliento ir vertimo paslaugų teikėjo
  • Handling of Project-related client information – Su projektu susijusios kliento informacijos tvarkymas
  • Project preparation – Projekto parengimas
  • Translation – Vertimas
  • Check – Tikrinimas (vertėjas skaito ir tikrina savo vertimą)
  • Revision – Redagavimas (redaguoja kitas asmuo, t. y. kitas vertėjas arba kalbos redaktorius; turimas omeny dvikalbis redagavimas – lyginant išverstą tekstą su originalu)
  • Review – Peržiūra (peržiūrėti galėtų, pvz., kalbos redaktorius arba vertėjas; turimas omeny vienkalbis redagavimas, peržiūrint tik išverstą tekstą – neprivalomas etapas)
  • Proofreading – Korektūra (spaudos klaidų taisymas prieš spausdinant – neprivalomas etapas)
  • Final verification and release – Galutinė patikra ir atidavimas (atlieka projektų vadovas)
  • Feedback – Atsiliepimai (kliento atsiliepimai ir pastabos)
  • Closing administration – Projekto užbaigimas

Šis ISO 17100:2015 standartas parengtas remiantis Europos vertimo paslaugų standartu EN 15038:2006, todėl iš esmės jie skiriasi nedaug, vartojama ta pati terminija ir aprašomi tokie patys procesai.