2015 m. gegužės 1 d. išleistas naujas pasaulinis vertimo paslaugų kokybės standartas ISO 17100:2015 (Translation services — Requirements for translation services), skirtas vertimo įmonėms. Standartas išsamiai reglamentuoja vertimo procesą nuo užsakymo priėmimo iki atidavimo klientui. Šio proceso esmė – visus vertėjų išverstus tekstus turi redaguoti kitas asmuo, t. y. redaktorius arba kitas vertėjas, o visą procesą turi prižiūrėti projektų vadovas. Standarte taip pat nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai visiems šio proceso dalyviams.

Užsakymo vykdymo eiga pagal ISO 17100 standartą

 • Enquiry – Kliento užklausa
 • Quotation – Kainos pasiūlymas
 • Client-TSP agreement – Sutartis tarp kliento ir vertimo paslaugų teikėjo
 • Handling of Project-related client information – Su projektu susijusios kliento informacijos tvarkymas
 • Project preparation – Projekto parengimas
 • Translation – Vertimas
 • Check – Tikrinimas (vertėjas skaito ir tikrina savo vertimą)
 • Revision – Redagavimas (redaguoja kitas asmuo, t. y. kitas vertėjas arba kalbos redaktorius; turimas omeny dvikalbis redagavimas – lyginant išverstą tekstą su originalu)
 • Review – Peržiūra (peržiūrėti galėtų, pvz., kalbos redaktorius arba vertėjas; turimas omeny vienkalbis redagavimas, peržiūrint tik išverstą tekstą – neprivalomas etapas)
 • Proofreading – Korektūra (spaudos klaidų taisymas prieš spausdinant – neprivalomas etapas)
 • Final verification and release – Galutinė patikra ir atidavimas (atlieka projektų vadovas)
 • Feedback – Atsiliepimai (kliento atsiliepimai ir pastabos)
 • Closing administration – Projekto užbaigimas

Šis ISO 17100:2015 standartas parengtas remiantis Europos vertimo paslaugų standartu EN 15038:2006, todėl iš esmės jie skiriasi nedaug, vartojama ta pati terminija ir aprašomi tokie patys procesai.